Izvēlne
EN

Administrācija

Laura Putniņa Producente laura.putnina@opera.lv
Anda Siliņa Producente anda.silina@opera.lv
Anna Margrieta Legzdiņa Producente anna.legzdina@opera.lv
Ligita Sarkane Mākslinieciskās plānošanas koordinatore ligita.sarkane@opera.lv
Irbe Treile Sabiedrisko attiecību vadītāja prese@opera.lv
Laura Leimane Reklāmas un iespieddarbu redaktore laura.leimane@opera.lv
Daiga Vīksna Reklāmas un iespieddarbu māksliniece daiga.viksna@opera.lv
Jānis Ķeris Audiovizuālā satura veidotājs janis.keris@opera.lv
Artūrs Apsītis Mārketinga speciālists arturs.apsitis@opera.lv
Nadīna Medne Mākslinieciskās darbības direktora asistente nadina.medne@opera.lv
Elga Skane Biļešu realizācijas daļas vadītāja elga.skane@opera.lv
Anna Liepiņa Biļešu realizācijas daļas vadītājas vietniece anna.liepina@opera.lv
Anita Ķepīte Skatītāju apkalpošanas daļas vadītāja anita.kepite@opera.lv
Sanda Krastiņa Juriste sanda.krastina@opera.lv
Elīna Rubeze Juriste elina.rubeze@opera.lv
Karīna Morozova Personāla speciāliste karina.morozova@opera.lv
Signe Ulpke Personāla speciāliste signe.ulpke@opera.lv
Auce Sukure Galvenā grāmatvede auce.sukure@opera.lv
Inese Ugaine-Usas Galvenās grāmatvedes vietniece inese.ugaine-usas@opera.lv
Dace Griezīte Algu grāmatvede dace.griezite@opera.lv
Dace Peltmane Iepirkumu vadītāja dace.peltmane@opera.lv
Kaspars Zaķis Darba aizsardzības speciālists kaspars.zakis@opera.lv
Ainārs Upmanis Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs ainars@opera.lv
Anna Zvirgzdiņa Valdes biroja vadītāja anna.zvirgzdina@opera.lv
Kristīne Danovska Arhīviste - lietvede arhivs@opera.lv
Ritināt uz augšu