Izvēlne
ENRU

Telpu noma

Izrādēm, koncertiem un pasākumiem piedāvājam nomāt Lielo zāli, Jauno zāli, Beletāžas zāli un Sarkano zāli. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 67073720 vai pa e-pastu opera@opera.lv

Telpu nomas pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Noslēdzot telpu nomas līgumu, nomnieks maksā rokasnaudu 20% apmērā no līgumā noteiktās telpu nomas maksas, kas pasākuma atcelšanas gadījumā netiek atmaksāta. Maksa par papildu pakalpojumiem (aparatūras, instrumentu vai cita speciāla aprīkojuma īre, kā arī LNOB tehniskais un apkalpojošais personāls (izņemot skatītāju apkalpojošais personāls pasākuma laikā)) tiek noteikta atbilstoši nomnieka noteiktajām prasībām.

Publicētais telpu nomas cenrādis ir spēkā no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.Latvijas Nacionālās operas zāļu tehniskā informācija

Zāle

Kvadratūra m2

Sēdvietu skaits izrādēm un koncertiem Cilvēku ietilpība pasākumiem bez sēdvietām Piezīmes (papildvietas, gab)
Lielā zāle 1800 (skatuve) 946   orķestra bedre - 100
stāvvietas - 50

Jaunā zāle

600 147-338 līdz 500   

Beletāžas zāle

160 100 līdz 170  

Sarkanā zāle

168   līdz 100  

 

Telpu nomas izcenojums (komerciāla nolūka apakšnomā nododamajām telpām)

Iznomātā skatuve un ar to saistītās telpas

Iznomāšanas periods un/vai mērķis

Cena EUR bez PVN

Lielā zāle 

Teātra un mūzikas pasākumu rīkošanai:

 
 

Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena

7500
 

Piektdiena, sestdiena, svētdiena

10500
 

Ja pasākums turpinās pēc plkst. 23.00 vai notiek svētku dienā, tad papildu maksa

2500
 

Saviesīgiem pasākumiem, pieņemšanām un citām svinībām

pēc vienošanās

Jaunā zāle

Teātra un mūzikas pasākumu rīkošanai 1600
 

Ja  teātra vai mūzikas pasākums turpinās pēc plkst.23.00, vai notiek svētku dienā, tad papildu maksa

700
 

Saviesīgiem pasākumiem, pieņemšanām un citām svinībām

4200
 

Ja saviesīgais pasākums, pieņemšana vai citas svinības turpinās pēc plkst.23.00, vai notiek svētku dienā, tad papildu maksa

2100
 

Terases noma

500

Beletāžas zāle

Teātra un mūzikas pasākumu rīkošanai

700
 

Ja teātra vai mūzikas pasākums turpinās pēc plkst. 23.00 vai svētku dienās, tad papildus maksa

350
 

Saviesīgiem pasākumiem, pieņemšanām un citām svinībām

2200
 

Ja saviesīgais pasākums, pieņemšana vai citas svinības turpinās pēc plkst.23.00, vai notiek svētku dienā, tad papildu maksa

1100

Sarkanā zāle

Teātra un mūzikas pasākumu rīkošanai

700
 

Ja teātra vai mūzikas pasākums turpinās pēc plkst. 23.00, vai notiek svētku dienā, tad papildu maksa

350
 

Saviesīgiem pasākumiem, pieņemšanām un citām svinībām

2200
 

Ja saviesīgais pasākums, pieņemšana vai citas svinības turpinās pēc plkst.23.00, vai notiek svētku dienā, tad papildu maksa

1100

Ģildes kabinets

Kafejnīca vestibilā

Tikai kopā ar izrādes apmeklējumu

500

Šie apstiprinātie standarta nomas perioda izcenojumi nav atkarīgi no vienas diennakts astronomisko stundu skaita, uz kādu Telpas tiek nodotas apakšnomā.


IZNOMĀ

Nekustamā īpašuma Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, kadastra numurs 01000050056, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 01000050055004, nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 248,00 m2, t.sk. 2.stāva nedzīvojamās ārtelpas – terase ar platību 240,4 m2 un 2.stāva nedzīvojamās ārtelpas – palīgtelpas ar platību 7,6 m2, nomas tiesību izsole.

Informācija par objektu - telpu izvietojuma plāns un apraksts

Pretendentu pieteikuma iesniegums

Nomas līgums

Līgums par nedzīvojamās ārtelpas – terases ar platību 240,4 kv.m un palīgtelpas ar platību 7,6 kv.m. – ir noslēgts ar SIA “Food society”, reģistrācijas Nr. 40203077301. Viena nomas telpas kv.m. cena ir 4,00 euro mēnesī.


Informācija par VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” piešķirto nomas maksas atlaidi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 453

Ritināt uz augšu