Izvēlne
EN

Stratēģiskie mērķi

 

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" darbības mērķis ir nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana operas un baleta žanrā, latviešu nacionālās operas, baleta un mūzikas kultūras nostiprināšana un attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasaules operas, baleta un mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšana Latvijā.

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Saskaņā ar VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” statūtiem kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi ir šādi:

 

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);

- kultūras iestāžu darbība (90.04);

- cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);

-  vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03);

-  poligrāfija un ierakstu reproducēšana (18);

- sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);

- darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3).

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” statūti

Valdes nolikums

 

Stratēģisko mērķu izpilde 2022. gadā (.pdf)

Stratēģisko mērķu izpilde 2021. gadā (.pdf)

Stratēģisko mērķu izpilde 2020. gadā (.pdf)

Stratēģisko mērķu izpilde 2019. gadā (.pdf)

Stratēģisko mērķu izpilde 2018. gadā (.pdf)

Stratēģisko mērķu izpilde 2017. gadā (.pdf)

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera un balets vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2026. gadam kopsavilkums

Pasākumi korupcijas riska novēršanai

Ritināt uz augšu