Izvēlne
EN

Darbības pārskats

2023. gada 22. septembrī VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" valde sasauc Dalībnieku sapulci zvērināta revidenta iecelšanai un atlīdzības noteikšanai.

Protokols


2022. gada 12.septembrī Kultūras ministrija sasauc VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” Dalībnieku sapulci par kapitālsabiedrības 2022. gada darbības vērtējumu.

Lēmums


2023. gada 25.augustā VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valde sasauc Dalībnieku sapulci. Darba kārtībā: Par kapitālsabiedrības 2022.gada budžeta apstiprināšanu.

Protokols


2023. gada 20.jūnijā plkst.10.00 VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valde sasauc Dalībnieku sapulci. Darba kārtībā: Par kapitālsabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu.


2022. gada 11. novembrī Kultūras ministrija sasauc VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” Dalībnieku sapulci Par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2026. gadam apstiprināšanu.


2022. gada 11. novembrī Kultūras ministrija sasauc VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” Dalībnieku sapulci Par kapitālsabiedrības 2021. gada peļņas izlietojumu.

Lēmums


2022. gada 11. novembrī Kultūras ministrija sasauc VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” Dalībnieku sapulci par kapitālsabiedrības 2021. gada darbības vērtējumu.

Lēmums


2022. gada 11. novembrī Kultūras ministrija sasauc VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” Dalībnieku sapulci par kapitālsabiedrības 2021. gada peļņas izlietojumu.

Dalībnieku sapulces protokols


2022. gada 12. septembrī VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" valde sasauc Dalībnieku sapulci zvērināta revidenta iecelšanai un atlīdzības noteikšanai.

Dalībnieku sapulces protokols


2022. gada 7.jūnijā VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valde sasauc Dalībnieku sapulci. Darba kārtībā: Par kapitālsabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšanu.

Dalībnieku sapulces protokols


2021. gada 5. novembrī VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valde sasauc Dalībnieku sapulci. Darba kārtībā: Par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem.

Dalībnieku sapulces protokols


2021. gada 4. oktobrī VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valde sasauc Dalībnieku sapulci kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai.

Dalībnieku sapulces protokols


2021. gada 13. septembrī VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valde sasauc Dalībnieku sapulci kapitālsabiedrības 2020. gada darbības vērtējuma sniegšanai.

Dalībnieku sapulces protokols


2021. gada 8. septembrī VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valde sasauc Dalībnieku sapulci kapitālsabiedrības 2021. gada budžeta apstiprināšanai.

Dalībnieku sapulces protokols


2021. gada 2. augustā VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valde sasauc Dalībnieku sapulci kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai.

Dalībnieku sapulces protokols


2021. gada 7. septembrī VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" valde sasauc Dalībnieku sapulci zvērināta revidenta iecelšanai un atlīdzības noteikšanai.

Dalībnieku sapulces protokols


2021. gada 19. maijā VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valde sasauc Dalībnieku sapulci 2020. gada VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” gada pārskata apstiprināšanai.

Dalībnieku sapulces protokols


2020. gada 4. decembrī VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valde sasauc ārkārtas Dalībnieku sapulci lēmuma pieņemšanai par kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.


2020. gada 15. septembrī VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valde sasauc ārkārtas Dalībnieku sapulci lēmuma pieņemšanai par ikgadējo valsts kapitālsabiedrības darbības rezultātu novērtēšanu.


2020. gada 10. septembra VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes sasauc Dalībnieku sapulci zvērināta revidenta iecelšanai.

Dalībnieku sapulces protokols


2020. gada 26. maijā plkst. 10.00 notiks VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” dalībnieku sapulce. Darba kārtībā: 2019. gada pārskata apstiprināšana.

Dalībnieku sapulces protokols

 


Rezultatīvie rādītāji 2023

Operatīvais pārskats par 2023. gada 12 mēnešiem (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2023. gada 1. pusgadu (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2023. gada 1. ceturksni (.pdf)

 


VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" gada pārskats par 2022. gadu (.pdf)

Rezultatīvie rādītāji 2022 (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2022. gada 12 mēnešiem (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2022. gada 9 mēnešiem (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2022. gada 1. pusgadu (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2022. gada 1. ceturksni (.pdf)


VSIA "Latvijas Nacionālā opera un baleta" gada pārskats par 2021. gadu (.pdf)

Rezultatīvie rādītāji 2021 (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2021. gada 12 mēnešiem (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2021. gada 1. pusgadu (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2021. gada 1. ceturksni (.pdf)


VSIA "Latvijas Nacionālā opera un baleta" gada pārskats par 2020. gadu lejupielādējams ŠEIT.

Rezultatīvie rādītāji 2020

Operatīvais pārskats par 2020. gada 12 mēnešiem (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2020. gada 1. pusgadu (.pdf)

Operatīvais pārskats par 2020. gada 1. ceturksni (.pdf)


VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" gada pārskats par 2019. gadu lejupielādējams ŠEIT.

Rezultatīvie rādītāji 2019

Operatīvais pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem

Operatīvais pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem

Operatīvais pārskats par 2019. gada 1. pusgadu

Operatīvais pārskats par 2019. gada 1. ceturksni


Latvijas Nacionālās operas un baleta vadības ziņojums par 2018. gadu

2018. gadā VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) ir īstenojusi māksliniecisko un saimniecisko darbību atbilstoši rezultatīvajiem rādītājiem, kas noteikti Kultūras ministrijas noslēgtajos līgumos par kultūras funkciju veikšanu un to finansēšanu.

Kopumā LNOB izrādījusi 275 izrādes un koncertus, no tiem 265 pasākumi notikuši Latvijas Nacionālās operas telpās, un 10 pasākumi pulcējuši skatītājus LNOB viesizrāžu ietvaros. Latvijas Nacionālās operas telpās notiekošās operas un baleta izrādes, koncertus un citus LNOB organizētus mākslas pasākumus 2018. gada laikā noskatījušies 174 777 skatītāji.

Kopējā izrādīto pasākumu skaita ietvaros 2018. gadā izrādes, kas mērķētas bērnu un jauniešu auditorijai, noskatījušies 38 590 skatītāji. Kopumā LNO 2018. gadā savā repertuārā iekļāvusi 39 operas un baleta iestudējumus. 

VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" gada pārskats par 2018. gadu lejupielādējams ŠEIT.

Revidentu ziņojums lejupielādējams ŠEIT.

Rezultatīvie rādītāji 2018

Operatīvais pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

Operatīvais pārskats par 2018. gada 1. pusgadu

Operatīvais pārskats par 2018. gada 1. ceturksni


Latvijas Nacionālās operas un baleta vadības ziņojums par 2017. gadu

2017. gadā VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) ir īstenojusi māksliniecisko un saimniecisko darbību atbilstoši rezultatīvajiem rādītājiem, kas noteikti Kultūras ministrijas noslēgtajos līgumos par kultūras funkciju veikšanu un to finansēšanu.

Kopumā LNOB izrādījusi 233 izrādes un koncertus, no tiem 219 pasākumi notikuši Latvijas Nacionālās operas telpās, un 14 pasākumi pulcējuši skatītājus LNOB viesizrāžu ietvaros. Latvijas Nacionālās operas telpās notiekošās operas un baleta izrādes, koncertus un citus LNOB organizētus mākslas pasākumus 2017. gada laikā noskatījušies 176 357 skatītāji.

Kopējā izrādīto pasākumu skaita ietvaros 2017. gadā izrādes, kas mērķētas bērnu un jauniešu auditorijai, noskatījušies 42 087 skatītāji. Kopumā LNO 2017. gadā savā repertuārā iekļāvusi 39 operas un baleta iestudējumus. 

VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" gada pārskats par 2017. gadu lejupielādējams ŠEIT.

Revidentu ziņojums lejupielādējams ŠEIT.

Rezultatīvie rādītāji 2017

 

Operatīvais pārskats par 2017. gada 9 mēnešiem

Operatīvais pārskats par 2017. gada 1. pusgadu

Operatīvais pārskats par 2017. gada 1. ceturksni


Latvijas Nacionālās operas un baleta vadības ziņojums par 2016. gadu

2016. gadā VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) ir īstenojusi māksliniecisko un saimniecisko darbību atbilstoši rezultatīvajiem rādītājiem, kas noteikti Kultūras ministrijas noslēgtajos līgumos par kultūras funkciju veikšanu un to finansēšanu.

Kopumā LNOB izrādījusi 232 izrādes un koncertus, no tiem 221 pasākumi notikuši Latvijas Nacionālās operas telpās, un 11 pasākumi pulcējuši skatītājus LNOB viesizrāžu ietvaros. Latvijas Nacionālās operas telpās notiekošās operas un baleta izrādes, koncertus un citus LNOB organizētus mākslas pasākumus 2016. gada laikā noskatījušies 173 963 skatītāji.

Kopējā izrādīto pasākumu skaita ietvaros 2016. gadā izrādes, kas mērķētas bērnu un jauniešu auditorijai, noskatījušies 42 671 skatītāji. Kopumā LNO 2016. gadā savā repertuārā iekļāvusi 39 operas un baleta iestudējumus. 

VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" gada pārskats par 2016. gadu lejupielādējams ŠEIT.

Vadības ziņojums par 2016. gadu lejupielādējams ŠEIT.

Revidentu ziņojums lejupielādējams ŠEIT.

Rezultatīvie rādītāji 2016

Operatīvais pārskats par 2016. gada 9 mēnešiem

Operatīvais pārskats par 2016. gada 1. pusgadu

Operatīvais pārskats par 2016. gada 1. ceturksni


 

 

Latvijas Nacionālās operas un baleta vadības ziņojums par 2015. gadu

2015. gadā VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) ir īstenojusi plašu māksliniecisko programmu un turpinājusi saimnieciskās darbības sakārtošanu.

Kopumā LNOB izrādījusi 233 izrādes un koncertus, no tiem 215 pasākumi notikuši Latvijas Nacionālās operas telpās, un 18 pasākumi pulcējuši skatītājus LNOB viesizrāžu ietvaros. Latvijas Nacionālās operas telpās notiekošās operas un baleta izrādes, koncertus un citus LNOB organizētus mākslas pasākumus 2015. gada laikā noskatījušies 164 437 skatītāji.

Kopējā izrādīto pasākumu skaita ietvaros 2015. gadā izrādes, kas mērķētas bērnu un jauniešu auditorijai, noskatījušies 39 182 skatītāji. Kopumā LNO 2015. gadā savā repertuārā iekļāvusi 42 operas un baleta iestudējumus. 

VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" gada pārskats par 2015. gadu lejupielādējams ŠEIT.

Revidentu ziņojums lejupielādējams ŠEIT.


Latvijas Nacionālās operas vadības ziņojums par 2014. gadu

2014. gadā VSIA „Latvijas Nacionālā opera” (LNO) ir īstenojusi plašu māksliniecisko programmu un turpinājusi saimnieciskās darbības sakārtošanu.

Kopumā LNO izrādījusi 231 izrādi un koncertu, no tiem 217 pasākumi notikuši Latvijas Nacionālās operas telpās, un 14 pasākumi pulcējuši skatītājus LNO viesizrāžu ietvaros. Latvijas Nacionālās operas telpās notiekošās operas un baleta izrādes, koncertus un citus LNO organizētus mākslas pasākumus 2014. gada laikā noskatījušies 158 915 skatītāji.

Kopējā izrādīto pasākumu skaita ietvaros 2014. gadā izrādes, kas mērķētas bērnu un jauniešu auditorijai, noskatījušies 33 882skatītāji. Kopumā LNO 2014. gadā savā repertuārā iekļāvusi 33 operas un baleta iestudējumus. 
 
Pilns vadības ziņojums par 2014. gadu lejupielādējms ŠEIT.
Saīsināts gada pārskats lejupielādējams ŠEIT


Latvijas Nacionālās operas vadības ziņojums par 2013. gadu

2013. gadā VSIA „Latvijas Nacionālā opera” (LNO) ir īstenojusi plašu māksliniecisko programmu, kā arī ir uzsākta uzņēmuma saimnieciskās darbības sakārtošana. 

Kopumā LNO izrādījusi 233 izrādes un koncertus, no tiem 189 pasākumi notikuši Latvijas Nacionālās operas zālēs, un 44 pasākumi pulcējuši skatītājus LNO viesizrāžu ietvaros. Latvijas Nacionālās operas telpās notiekošās operas un baleta izrādes, koncertus un citus LNO organizētus mākslas pasākumus 2013. gada laikā noskatījušies 141 391 skatītājs. 

Kopējā izrādīto pasākumu skaita ietvaros 2013. gadā izrādes, kas mērķētas bērnu un jauniešu auditorijai, noskatījušies 35 810 skatītāju. Kopumā LNO 2013. gadā savā repertuārā iekļāvusi 39 operas un baleta iestudējumus. 

Pilns vadības ziņojums par 2013. gadu lejupielādējams ŠEIT.


Latvijas Nacionālās operas vadības ziņojums par 2012. gadu

2012. gadā VSIA „Latvijas Nacionālā opera” (LNO) ir īstenojusi bagātīgu māksliniecisko programmu, kā arī veikusi uzņēmuma tālākās attīstības plāna izstrādāšanu, kas balstīts gan uz uzņēmuma pārvaldības restrukturizēšanu, gan finansējuma modeļu pārskatīšanu. Kopumā LNO izrādījusi 235 izrādes un koncertus, no tiem 218 pasākumi notikuši Latvijas Nacionālās operas zālēs, un 17 pasākumi pulcējuši skatītājus LNO viesizrāžu ietvaros. Latvijas Nacionālās operas telpās notiekošās operas un baleta izrādes, koncertus un citus LNO organizētus mākslas pasākumus 2012. gada laikā noskatījušies 156 693 skatītāji.

Kopējā izrādīto pasākumu skaita ietvaros 2012. gadā 42 pasākumi veltīti bērnu un jauniešu auditorijai, kas pulcējuši 29 670 skatītājus. Kopumā LNO 2012. gadā savā repertuārā iekļāvusi 35 operas un baleta iestudējumus.

Pilns vadības ziņojums par 2012. gadu lejupielādējms ŠEIT.


Latvijas Nacionālās operas vadības ziņojums par 2011. gadu

2011. gadu VSIA „Latvijas Nacionālajā operā” (LNO) raksturo gan spilgti mākslinieciski sasniegumi, gan intensīvs ikdienas darbs. Kopumā LNO izrādījusi 233 izrādes un koncertus, no tiem 214 pasākumi notikuši Latvijas Nacionālās operas zālēs un 19 pasākumi pulcējuši skatītājus LNO viesizrāžu ietvaros. Kopējā izrādīto pasākumu skaita ietvaros 2011.gadā 46 pasākumi veltīti bērnu un jauniešu auditorijai. Kopumā LNO 2011.gadā savā repertuārā iekļāvusi 37 dažāda nosaukuma operas un baleta izrādes.

Lielajā zālē LNO izrādījusi 80 operas, 77 baletus un 24 citus pasākumus, tai skaitā 17 koncertus (tai skaitā divi koncerti tapuši kā sadarbības projekti ar citām LNO koncertorganizācijām).  LNO Jaunajā zālē skatītāji pulcējušies uz 10 izglītītojošiem pasākumiem („Sarunas pirms pirmizrādes”), 16 bērnu pasākumiem („Spēlēsim Operu!”, „Karabasa Barabasa Teātris”, „Pasaka par leļļu meistaru”, „Pasaka par lācīti Tobiasu”, „Operas Putni”) un divām laikmetīgās dejas izrādēm („Aplam” O.Žitluhinas horeogrāfijā). LNO Beletāžas zālē notikuši trīs koncerti.

Pilns vadības ziņojums par 2011. gadu lejupielādējams ŠEIT.


Latvijas Nacionālās operas darbības pārskats par 2010. gadu

2010. gadu Latvijas Nacionālajā operā (LNO) raksturo gan spilgti mākslinieciski sasniegumi, gan saspringts ikdienas darbs. Gada laikā notikuši 220 pasākumi: operas, baleti, koncerti, izglītojoši pasākumi pieaugušajiem un bērniem (skat. 1.10.). Repertuāru papildinājuši septiņi jauniestudējumi un atjaunojumu pirmizrādes (skat. 1.1. un 1.2.), LNO viesojušies daudzi starptautiski atzīti operas un baleta mākslinieki (skat. 1.5.), mākslinieciskie sasniegumi novērtēti ar dažādām kultūras balvām un nominācijām Latvijā un ārzemēs (skat. 1.8.).

Ņemot vērā smago finansiālo situāciju, kādā 2010. gadā atradās daudzi Latvijas iedzīvotāji, LNO pazemināja biļešu cenas un piemēroja vairākas atlaižu programmas, kā rezultātā pieauga pārdoto biļešu skaits – no 140 544 biļetēm 2009. gadā līdz 144 051 biļetei 2010. gadā. 2010. gada decembrī LNO Lielajai zālei bija 97% apmeklējums, populārākajiem operas un baleta iestudējumiem tas bija pat 100% (skat. 7.1.). Lai operas un baleta izrādes varētu baudīt arī sociāli visneaizsargātākie Latvijas iedzīvotāji, LNO aktīvi darbojās labdarības programmās, atvēlot tām gada laikā divreiz vairāk biļešu nekā gadu iepriekš – 1446 bezmaksas biļetes uz 21 nosaukuma izrādēm (skat. 9.).

Aktīvs darbs ieguldīts publikas izglītošanā, informēšanā un piesaistīšanā, operas un baleta kā žanru izskaidrošanā un popularizēšanā. 2010. gadā LNO mākslinieki devās viesizrādēs uz Latvijas reģioniem un ārvalstīm (skat. 2.). Lai piesaistītu operai un baletam bērnus un jauniešus, tika turpināta iepriekšējās sezonās veiksmīgi aizsāktā Izglītības programmas paplašināšana (skat. 3.4). 2010. gadā LNO Izglītības programmas ietvaros veidoja dažādus sadarbības projektus ar citām kultūras un mākslas iestādēm (skat. 4.).

Tomēr sarežģītā finansiālā situācijā 2010. gadā atradās arī LNO, kas saņēma mazākas valsts dotācijas nekā iepriekšējos gados – Ls 3 700 000, salīdzinot ar Ls 5 740 323 2008. gadā un Ls 4 881 455 2009. gadā. Pazemināto biļešu cenu dēļ mazinājušies ienākumi no pārdotajām biļetēm – no Ls 1 125 441 2009. gadā uz Ls 989 714 2010. gadā.

Pilns LNO darbības pārskats par 2010. gadu lejuplādējams ŠEIT.


Latvijas Nacionālās Operas darbības pārskats par 2009. gadu

2009. gads Latvijas Nacionālajai operai (LNO) ir bijis mākslinieciski augstvērtīgs un vēsturiski zīmīgs. LNO turpinājusi mākslinieciskās izaugsmes centienus, nostabilizējot savu vietu starptautiskajā mūzikas apritē. Ar grandiozu galā koncertu nosvinēta LNO 90 gadu jubileja, tapuši vairāki jauniestudējumi, LNO viesojušies pasaulslaveni operas un baleta mākslinieki (skat. 1.1.), LNO mākslinieki devušies viesizrādēs uz Latvijas reģioniem un ārvalstīm (skat. 1.3.), gada laikā mākslinieciskie sasniegumi novērtēti ar dažādām kultūras balvām un nominācijām (skat. 1.2.).

2009. gada sākumā LNO ieguva jaunu juridisko statusu, no LR Kultūras ministrijas pārraudzībā esošas nacionālas nozīmes valsts kultūras iestādes kļūstot par VSIA Latvijas Nacionālā opera.

Tika turpināta iepriekšējās sezonās veiksmīgi aizsāktā Izglītības programmas paplašināšana, ietverot gan LNO mākslinieku profesionālo izaugsmi, gan uz auditoriju vērstus jaunus projektus, piemēram, izbraukumus uz reģioniem (skat. 2.3.). 2009. gada jūlijā darbību sāka LNO jaunā interneta lapa, kas guvusi lielu atsaucību apmeklētāju vidū (skat. 3.3.).

2009. gadā ievērojami samazināts valsts dotācijas apjoms (2008. gadā tas bija Ls 5 740 323, 2009. gadā – tikai Ls 4 881 455). Ņemot vērā iedzīvotāju pirktspējas kritumu, pazeminātas arī biļešu cenas, līdz ar to samazinājušies biļešu ieņēmumi (skat. 4.1.). Rezultātā nedaudz samazinājies jauniestudējumu skaits: salīdzinot ar 2008. gadu, kad tika realizēti 5 jauniestudējumi, 2009. gadā sagatavoti 4 jauniestudējumi, toties bijis lielāks atjaunojumu skaits (skat. 1.1.). Neskaidrā finanšu situācija (valsts dotācijas apjoms nav stabili paredzams – piemēram, 2009. gada budžets tika samazināts ne tikai gada sākumā, bet arī (iepriekš neplānoti) gada vidū) liek ļoti piesardzīgi plānot un publiskot repertuāru. Tas ir „solis atpakaļ” no iepriekšējās sezonās sasniegtā, kad savlaicīgi tika publicēts visas sezonas repertuārs. Tika realizēta virkne pasākumu, kas vērsti gan uz materiālo resursu izmantošanas optimizāciju, gan personāla resursu pārstrukturizāciju un personāla izmaksu ekonomiju (skat. 5.).

Pilns LNO darbības pārskats par 2009. gadu lejuplādējams ŠEIT.

Ritināt uz augšu