Izvēlne
EN

Informācija par ziedojumiem

Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība:

Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”  šī likuma 11. un 12. pantā noteiktajā kārtībā finanšu līdzekļus vai mantu drīkst dāvināt (ziedot), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

  • dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
  • pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu;
  • attiecīgā kapitālsabiedrība dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;
  • attiecīgā kapitālsabiedrība iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.

VSIA ”Latvijas Nacionālā opera un balets” dāvina (ziedo) tikai lietotos mūzikas instrumentus bērnu mūzikas skolu vajadzībām.

2023. gadā saņemtie ziedojumi

2022. gadā saņemtie ziedojumi

2021. gadā saņemtie ziedojumi

2020. gadā saņemtie ziedojumi

2019. gadā saņemtie ziedojumi

2018. gadā saņemtie ziedojumi

2017. gadā saņemtie ziedojumi

2016. gadā saņemtie ziedojumi

2015. gadā saņemtie ziedojumi

2014. gadā saņemtie ziedojumi

Ritināt uz augšu