Izvēlne
EN

Video projektoru (ar lēcām) iegāde

 

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Video projektoru (ar lēcām) iegāde”

 

Ievietošanas datums:

10.09.2018.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/14

Tehniskā specifikācija:

ŠEIT

 

Iegādes īss apraksts:

“Video projektoru (ar lēcām) iegāde” saskaņā ar nolikumu

Plānotā līgums summa:

līdz 41999 euro ( bez PVN)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

līdz 25.09.2018. plkst. 16.00

Plānotais līguma/preces piegādes termiņš:

 

Iepirkuma procedūra:

Līdz 01.12.2018.

 

 

Mazais iepirkums

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Pretendentam jāiesniedz piedāvājums Pasūtītājam, sūtot piedāvājumu pa pastu vai personīgi VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” biroja adresē/ lietvedības daļā – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV- 1050.

Līguma izpildes vieta/preces piegāde:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

 

Iepirkumā “Video projektoru (ar lēcām) iegāde”, id.nr. LNO 2018/14, iesniedzis savu piedāvājumu viens pretendents: SIA “Hannu-pro”, adrese: Kuģu iela 11-2, Rīgā, LV-1050, Latvijā, reģistrācijas nr.50003329341. Pretendents iesniedzis piedāvājumu 25.09.2018., plkst.15.46, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, Pasūtītāja lietvedības daļā. Piedāvājums iesniegts slēgtā aploksnē. Pretendenta piedāvātā cena kopā 41890.00 EUR bez PVN.

PROTOKOLS

Lēmums:

 

Par uzvarētāju iepirkumā “Video projektoru (ar lēcām) iegāde”, id.nr.LNO 2018/14, noteikt un iepirkuma līgumu noslēgt ar SIA “Hannu-pro” (adrese: Kuģu iela 11-2, Rīgā, LV-1050, Latvijā, reģistrācijas nr.50003329341). Līguma izpilde līdz 01.12.2018., līguma summa 41890.00 EUR bez PVN.

LĒMUMS

LĪGUMS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu