Izvēlne
EN

Transformatoru apakšstacijas TP-1630 ievadu automātiskās pārslēgšanās sistēmas izbūves darbi (LNO 2022/21)

Pasūtītājs

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas nr.40103208907,  Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums

Transformatoru apakšstacijas  TP-1630 ievadu automātiskās pārslēgšanās sistēmas izbūves darbi LNOB ēkas nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanai, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā

Paredzamā cena

55 000 EUR bez PVN 

Iepirkuma identifikācijas numurs

LNO 2022/21

Iepirkuma dokumentācija pieejama:

Nolikums ir brīvi un tieši elektroniski pieejams EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Pircēja profilā tiek publicēta visa normatīvajos aktos noteiktā informācija šī iepirkuma ietvaros. Pircēja profila adrese ir https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/931. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/90235.

 
Ritināt uz augšu