Izvēlne
EN

Šūnu polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai

Pasūtītājs

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas nr.40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Šūnu polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām”

 

Iepirkums organizējams, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

 

CPV kods 19732000-6

 

Ievietošanas datums:

28.09.2018.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/15

Nolikums:

ŠEIT

 

Iegādes īss apraksts:

“Šūnu polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

Paredzamā cena:

EUR 41900 bez PVN

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

līdz 09.10.2018. plkst. 16.00

Piegādes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga vai Lubānas iela 80, Rīgā, Latvija

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļa, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Piedāvājumu atvēršanas sēde:

 

1) Iepirkumā iesniegti divi piedāvājumi, slēgtās aploksnēs.

2) SIA “WMT Baltic” (reģ. nr. LV40003400148, A.Deglava iela 166b, Rīgā, LV-1021)  piedāvājums iesniegts 09.10.2018.,plkst.11.50., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LNO, Lietvedības daļā. Piedāvātā cena (vērtējamā summa) 27190.00 euro bez PVN.

3) SIA “PrintPack Service” (reģ. nr. 40003589919, Piedrujas iela 7, Rīgā, LV-1073) piedāvājums iesniegts 09.10.2018., plkst.13.05., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LNO, Lietvedības daļā. Piedāvātā cena (vērtējamā summa) 9781.00 euro bez PVN.

4) Piedāvājumu vērtēšana notiks 11.10.2018. komisijas sēdē, plkst.10.00.

Lēmums:

SIA “PrintPack Service” Finanšu piedāvājumā noteiktā cena kopā (vērtējamā summa) 9781,- EUR bez PVN.

SIA “WMT Baltic” Finanšu piedāvājumā noteiktā cena kopā (vērtējamā summa) 27190,- EUR bez PVN.

Salīdzinot abu pretendentu piedāvātās cenas (vērtējamās summas), ievērojot piedāvājuma izvēles kritēriju nolikuma 6.1.punktā noteikto, iepirkuma līgumu par polipropilēna iegādi noslēgt ar SIA “PrintPack Service”, reģistrācijas nr.40003589919, jo vērtētā cena ir zemākā.

 

Lēmums

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu