Izvēlne
EN

Šūnu polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums un paredzamā cena:

 

CPV kods:

“Šūnu polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām”

EUR 41900 bez PVN

19732000-6

Ievietošanas datums:

07.09.2018.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/11

Nolikums:

ŠEIT

 

Iegādes īss apraksts:

“Šūnu polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

 

Iepirkums organizējams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Līguma izpildes termiņš:

24 kalendārie mēneši

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

līdz 19.09.2018. plkst. 16.00

Piedāvājumu atvēršana:

19.09.2018., plkst.16.00., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Pretendentam jāiesniedz piedāvājums Pasūtītājam, sūtot piedāvājumu pa pastu vai personīgi VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” biroja adresē/ lietvedības daļā – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV- 1050.

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

   

Lēmums:

Ņemot vērā, ka iepirkumā “Šūnu polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām”, ar id.nr. LNO 2018/11, vispār nav iesniegti piedāvājumi, komisija pieņem lēmumu – izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

 

PROTOKOLS

 

 

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu