Izvēlne
EN

Saplākšņa iegāde

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums un paredzamā cena:

CPV kods:

“Saplākšņa iegāde”. EUR 41999 bez PVN

 

44191100-6

 

Ievietošanas datums:

07.09.2018.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/12

Nolikums:

ŠEIT

 

Iegādes īss apraksts:

Saplākšņa piegādes saskaņā ar nolikumu

 

Iepirkums organizējams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Līguma izpildes termiņš:

24 kalendārie mēneši

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

līdz 19.09.2018. plkst. 10.00

Piedāvājumu atvēršana:

19.09.2018., plkst.10.00., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Pretendentam jāiesniedz piedāvājums Pasūtītājam, sūtot piedāvājumu pa pastu vai personīgi VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” biroja adresē/ lietvedības daļā – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV- 1050.

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

 

Piedāvājumu atvēršanas sēde:

1.      Iepirkumā “Saplākšņu iegāde” iesniegti divi piedāvājumi.

2.      SIA “Optimera Latvia” (adrese: Ata iela 5a, Rīgā, LV-1009) piedāvājums iesniegts Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, lietvedības daļā, 2018.gada 18.septembrī, pulksten 16.20. Piedāvājums iesniegts slēgtā aploksnē. Piedāvātā cena kopā 147.26 euro bez PVN.

3.      SIA “PL Logistics” (adrese: Bajāru iela 22, Rīgā, LV-1039) piedāvājums iesniegts Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, lietvedības daļā, 2018.gada 19.septembrī, pulksten 09.36. Piedāvājums iesniegts slēgtā aploksnē. Piedāvātā cena kopā 130.56 euro bez PVN.

Lēmums:

PROTOKOLS

Ievērojot iepirkuma nolikuma 6.8.punktā noteikto, iepirkuma komisija salīdzina SIA “Optimera Latvia” piedāvāto cenu par m² kopā 147.26 euro bez PVN un SIA “PL Logistics” piedāvāto cenu par m² kopā 130.56 euro bez PVN. Salīdzināšanas rezultātā  komisija konstatē, ka zemāko cenu iepirkumā piedāvā SIA “PL Logistics”.
Ņemot vērā iepirkumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vērtējot tikai cenu (zemākā cena), iepirkuma komisija nolemj:

– iepirkuma līgumu noslēgt ar SIA “PL Logistics”.

 

Lēmums

 

Līgums

 

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu