Izvēlne
EN

Saimniecības preču piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Saimniecības preču piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”

Ievietošanas datums:

08.05.2018.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/8

Iepirkuma īss apraksts:

Saimniecības preču piegāde saskaņā ar nolikumu.

 

Iepirkuma līguma termiņš: viens gads, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Preču piegādes laiks: 3 darba dienu laikā (bet ne ilgāk kā septiņu darba dienu laikā) no kārtējā pasūtījuma veikšanas dienas.

 

Iepirkums tiek dalīts divās daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu daļu vai vairākām daļām.

 

Pasūtītāja noteiktā paredzamā cena par visām daļām kopā 36000 EUR bez PVN.

Iepirkuma 1.daļā plānotā iepirkuma cena 30000,- euro bez PVN (līgumcena).

Iepirkuma 2.daļā plānotā iepirkuma cena 6000,- euro bez PVN (līgumcena).

Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.

 

Iepirkuma CPV kodi ir 33700000-7, 39800000-0.

 

Tehniskā specifikācija:

ŠEIT

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

līdz 2018. gada 23.maijam, plkst. 11.00

Piedāvājuma atvēršanas sēde:

2018.gada 23.maijā, plkst.11.00., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, Konferenču zālē.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, Lietvedībā. Piedāvājumu iesniedz minētajā adresē personīgi vai arī sūtot to pa pastu.

 

  1. Komisija konstatē, ka iepirkumā ir iesniegti 4 piedāvājumi slēgtās aploksnēs. Pretendenti ievērojuši piedāvājuma iesniegšanas kārtību iepirkumā. Piedāvājumi iesniegti Pasūtītāja adresē – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā.
  2. SIA “BG” (reģ.nr.40003148160) piedāvājums iesniegts 23.05.2018.,plkst.09.25. Pretendenta finanšu piedāvājums - iepirkuma 1.daļa: 28492,93 euro bez PVN un iepirkuma 2.daļa: 4032,10 euro bez PVN.
  3. SIA “Prāna Ko” (reģ.nr.40003277283) piedāvājums iesniegts 23.05.2018., plkst.09.40. Pretendenta finanšu piedāvājums – iepirkuma 1.daļa: 31592,78 euro bez PVN.
  4. SIA “SELDING” (reg.nr.40003684081) piedāvājums iesniegts 23.05.2018., plkst.10.08. Pretendenta finanšu piedāvājums – iepirkuma 1.daļa: 26888,35 euro bez PVN.
  5. SIA “Baltic Exports” (reģ.nr.40103494864) piedāvājums iesniegts 23.05.2018., plkst. plkst.10.24. Pretendenta finanšu piedāvājums – iepirkuma 1.daļa: 29981,77 euro bez PVN.

PIEDĀVĀJUMA ATVĒRŠANAS PROTOKOLS

   

Lēmums:

Iepirkumā “Saimniecības preču piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” (ar id nr.LNO 2018/8) 1.daļā par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu noslēgt ar SIA “SELDING” (reg.nr.40003684081) (finanšu piedāvājums – iepirkuma 1.daļa: 26888,35 euro bez PVN), jo pretendents piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu (konstatēta zemākā cena iepirkumā).

 

Iepirkumā “Saimniecības preču piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” (ar id nr.LNO 2018/8) 2.daļā par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu noslēgt ar SIA “BG” (reģ.nr.40003148160). SIA “BG” finanšu piedāvājums - iepirkuma 2.daļa: 4032,10 euro bez PVN.

LĒMUMS

Līgums 1. daļa

Līgums 2. daļa

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu