Izvēlne
EN

Drukas darbi LNOB vajadzībām

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Drukas darbi LNOB vajadzībām”

CPV kodi:

NUTS kods:

79000000-4, 79800000-2

LV006

Paredzamā cena

Paredzamā cena atklātā konkursā kopā 131000,00 euro bez PVN.

 

 

Iepirkums sadalīts 4 daļās:

 

Iepirkuma 1. Daļa (CPV kodi: 79000000-4, 79800000-2):

 • mazformāta drukas darbi, ofseta druka saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
 • līguma cena līdz EUR 99 000,00 (bez PVN);
 • paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu uz 2 (diviem) gadiem.

Iepirkuma 2.daļa (CPV kodi: 79000000-4, 79800000-2):

 • mazformāta drukas darbi, digitālā druka saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
 • līguma cena līdz EUR 9000,00 (bez PVN);
 • paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu uz 2 (diviem) gadiem.

Iepirkuma 3.daļa (CPV kodi: 79000000-4, 79800000-2):

 • kancelejas drukas darbi, aploksnes saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
 • līguma cena līdz EUR 2000,00 (bez PVN);
 • paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu uz 2 (diviem) gadiem.

Iepirkuma 4.daļa (CPV kodi: 79000000-4, 79800000-2):

 • Sezonas grāmatas un LNOB 100 gades drukas darbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
 •  līguma cena līdz EUR 21 000,00 (bez PVN);
 • paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu uz 2 (diviem) gadiem.

 

Pretendents iesniedz piedāvājumu - par vienu iepirkuma daļu vai vairākām iepirkuma daļām.

Paziņojuma ievietošanas datums:

23.03.2018.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/6

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Drukas darbi LNOB vajadzībām saskaņā ar nolikumu

Nolikums:

Līguma izpildes termiņš:

 

ŠEIT

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 19.04.2018. plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļa, pretendentam ierodoties vai sūtot piedāvājumu pa pastu.

Piedāvājuma atvēršana:

Atklātā konkursā iesniegti 4 piedāvājumi. Piedāvājumi iesniegti slēgtās aploksnēs, šādā secībā:

SIA “VEITERS KORPORĀCIJA” (reģ.nr.40103208907) piedāvājums iesniegts 19.04.2018., plkst.12.10, Aspazijas bulvāris 3, Rīgā.

1.daļa (mazformāta drukas darbi, ofseta druka): EUR 61410,00 (bez PVN).

SIA “Dardedze hologrāfija” (reģ.nr.40003270251) piedāvājums iesniegts 19.04.2016., plkst.08.50, Aspazijas bulvāris 3, Rīgā.

1.daļa (mazformāta drukas darbi, digitālā druka): EUR 50375,00 (bez PVN).

SIA “Zelta Rudens Printing” (reģ.nr.40103645998) piedāvājums iesniegts 19.04.2018., plkst.09.30, Aspazijas bulvāris 3, Rīgā.

2.daļa (mazformāta drukas darbi, digitālā druka): EUR 12550,00 (bez PVN).

SIA “Green Print” (reģ.nr.40003918021) piedāvājums iesniegts 19.04.2018., plkst.9.35., Aspazijas bulvāris 3, Rīgā.

1.daļa (mazformāta drukas darbi, ofseta druka): EUR 53097,00 (bez PVN).

2.daļa (mazformāta drukas darbi, digitālā druka): EUR 10441,00 (bez PVN).

3.daļa (kancelejas drukas darbi, aploksnes): EUR 3750,00 (bez PVN).

4.daļa (sezonas grāmatas un LNOB 100 gades drukas darbi): EUR 17403 (bez PVN).

 

 

 

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (Pasūtītājs) Iepirkuma komisija 28.05.2018. un 04.06.2018. sēdēs (iepirkuma komisijas protokols Nr.3 - LNO 2018/6 un protokols Nr. 4 - LNO 2018/6) pieņēma šādus lēmumus:

1) SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” (reģ.nr. 40003270251) ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atklāta konkursa “Drukas darbi LNOB vajadzībām” 1.daļā (mazformāta drukas darbi, ofseta druka), jo pretendents saņēmis visvairāk punktu - 98 punkti. Līgums par iepirkuma 1.daļu noslēdzams ar SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” (reģ.nr. 40003270251), nosakot līgumcenu 50097,00 euro bez PVN.

2) Par atklātā konkursa “Drukas darbi LNOB vajadzībām” 2.daļu (mazformāta drukas darbi, digitālā druka):

Ja pretendenta piedāvājuma cena neatbilst nolikumam, Pasūtītājs neatzīst piedāvājumu par Pasūtītāja prasībām atbilstošu. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma mērķi – nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret piegādātājiem, komisija pieņēma lēmumu – izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

3) Par atklātā konkursa “Drukas darbi LNOB vajadzībām” 3.daļu (kancelejas drukas darbi, aploksnes):

Ja pretendenta piedāvājuma cena neatbilst nolikumam, Pasūtītājs neatzīst piedāvājumu par Pasūtītāja prasībām  atbilstošu. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma mērķi – nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret piegādātājiem, komisija pieņem lēmumu – izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

4) SIA “Green Print” piedāvājums atklāta konkursa “Drukas darbi LNOB vajadzībām”  4.daļā (Sezonas grāmatas un LNOB 100 gades drukas darbi) ir saimnieciski izdevīgs piedāvājums. Pretendents saņēmis maksimālo punktu skaitu 100 punkti. Līgums par iepirkuma 4.daļu noslēdzams ar SIA “Green Print”, reģ.nr.40003918021, nosakot līgumcenu 17403 euro bez PVN.

 

 

Protokols Nr.3

Protokols Nr.4

Ziņojums

Līgums 1

Līgums 2

Lēmums:

 

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu