Izvēlne
EN

Degvielas iegāde VSIA Latvijas Nacionālā opera un balets vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām

 

CPV kods:

09132000-3, 09134200

NUTS kods

LV00

Paredzamā cena:

līdz EUR 41999,00 bez PVN

 

Ievietošanas datums:

04.10.2018.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/16

Iegādes īss apraksts:

“Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” 

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

 

Līguma izpildes vieta

Latvijas teritorija

Līguma izpildes termiņš:

2 gadi

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 16.10.2018. plkst. 16.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

 

Piedāvājumu atvēršanas sēdē konstatēts:

1.      Iepirkumā iesniegti divi piedāvājumi, slēgtās aploksnēs.

2.      Akciju sabiedrība “VIADA Baltija” (reģ. nr. LV40103867145, Alīses iela 3, Rīgā, LV-1046) piedāvājums iesniegts 10.10.2018.,plkst.13.00., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LNOB Lietvedības daļā. Piedāvātā cena par 24 mēnešu apjomu euro bez PVN, ar atlaidi ir

28 959,8000.

3.      SIA “Circle K Latvia” (reģ. nr. 40003064094, Duntes iela 6, Rīgā, LV-1013) piedāvājums iesniegts 15.10.2018., plkst.11.00., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LNOB Lietvedības daļā. Pretendenta Finanšu piedāvājuma  cena EUR par 24 mēnešu apjomu bez PVN, ar atlaidi ir 30429,7520.

 

Ievērojot iepirkuma nolikuma 8.4.punktu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iesniedzis Akciju sabiedrība “VIADA Baltija”, kura saņēmusi vislielāko punktu skaitu iepirkumā, tas ir kopā 96 punkti. Iepirkumā “Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” iepirkuma līgums noslēdzams ar Akciju sabiedrība “VIADA Baltija”. Līguma cena 41999 euro bez PVN. Līguma termiņš 2 gadi.

 

Protokols

 

Līgums

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu