Izvēlne
EN

Būvdarbi “Divkomponentu poliuretāna pārklājums”

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma priekšmets un paredzamā cena:

CPV kodi:

 

NUTS kods:

Būvdarbi “Divkomponentu poliuretāna pārklājums” saskaņā ar nolikumu. Līdz 20000 euro bez PVN.

45000000-7, 45440000-3, 44810000-1.

 

LV006

Ievietošanas datums:

16.05.2018.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/9

Nolikums:

ŠEIT

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

 

 

 

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

līdz 29.05.2018. plkst. 14.00

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļa - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

 
   

Lēmums:

 

Iepirkumu komisijas 14.06.2018. sēdē pieņemtie lēmumi:

1) Ņemot vērā SIA “Baltic Bullet Liner” iesniegto atbildi LNOB un iepirkuma komisijas sēdē konstatēto par nodokļa parāda esamību divos pārbaudes datumos, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 2.punktā noteikto par izslēgšanas gadījumu un 9.panta desmitās daļas 2.punktā noteikto par izslēgšanu, LNOB Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj:
Izslēgt SIA “Baltic Bullet Liner”, reģistrācijas nr.40103693061, no dalības iepirkumā „Divkomponentu poliuretāna pārklājums”, LNO 2018/9.

 

2) Ņemot vērā LNOB pieaicināto ekspertu - Izrādes scenogrāfa Reiņa Dzudzillo un scenogrāfa asistentes Ingrīdas Cīrules atzinumu par SIA “Line-X Baltic” (reģistrācijas nr.50103301371) iesniegtajiem paraugiem, kurā tika skaidrots SIA „Line-X Baltic” parauga neatbilstība Pasūtītāja prasībām, LNOB iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj:
Noraidīt SIA “Line-X Baltic” (reģistrācijas nr.50103301371) piedāvājumu, jo tā iesniegtie paraugi neatbilst Pasūtītāja prasībām/ nolikuma 2.3.2.punktā noteiktajam. Komisija konstatējusi SIA „Line-X Baltic” paraugos: 30x30cm divkomponentu poliuretāna pārklājums pelēks un melns, spīdīgs, ar piezīmi, ka ir iespējams to uztaisīt arī matētu. Pasūtītājs norāda, ka nolikums neparedz šādas piezīmes izteikšanu un parauga iesniegšana vērtēšanai bez kādas Pasūtītāja prasības izpildes nav pieļaujama. SIA „Line-X Baltic” iesniegtā parauga faktūru veido graudaināks pārklājums un spožs lakojums nekā Pasūtītāja prasības nosaka.


3) Ņemot vērā Iepirkuma komisijas sēdē pieņemtos lēmumus par pretendentu izslēgšanu/noraidīšanu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajā daļā noteikto, Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu – izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

 

Lēmums

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu