Izvēlne
EN

Baleta grīdas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Baleta grīdas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”

 

CPV kods:

44112200-0

NUTS kods

LV006

Paredzamā cena: 

līdz EUR 23000 bez PVN  

Ievietošanas datums:

23.10.2018.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/17

Iegādes īss apraksts:

“Baleta grīdas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

ENGLISH

 

Līguma izpildes vieta

Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV-1050, Latvija

Līguma izpildes termiņš:

1 mēnesis, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 30.11.2018. plkst. 16.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

 

Iepirkumā “Baleta grīdas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” nav iesniegti piedāvājumi.

Nolemts izbeigt iepirkumu bez rezultāta - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma trīspadsmitajā daļā teikto.

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu