Izvēlne
EN

Viesnīcas pakalpojums – viesu izmitināšana

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

 

Iepirkuma nosaukums:

Paredzamā cena:

 

Iepirkuma mērķis:

Viesnīcas pakalpojums – viesu izmitināšana.

Paredzamā iepirkuma cena līdz 27000,- EUR bez PVN.

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar vienu pretendentu par pakalpojuma nodrošināšanu saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.

 

Uzaicināts iesniegt savu piedāvājumu SIA “Elizabetes Centrs” (reģistrācijas nr.40003344230, juridiskā adrese: Elizabetes iela 73, Rīgā, LV-1050, Latvija).

CPV kods:

NUTS kods:

55110000-4

LV006

Iepirkuma ievietošanas datums:

22.02.2018.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

LNO 2018/3

Īss apraksts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - pasūtītājs), reģistrācijas numurs 40103208907, organizē iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu - piemērojot sarunu procedūru, lai iepirktu Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu. Iepirkumā tiek uzaicināts viens pretendents iesniegt savu piedāvājumu, jo tehnisku prasību dēļ, Pasūtītāja vajadzību var izpildīt konkrēts piegādātājs.

Iepirkumu komisija lēmusi, ievērojot:

- Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minēto izņēmumu, - 28.02.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 2.6.apakšnodaļu.

 

Nolikums:

 

ŠEIT

 

Lēmums par uzvarētāju:

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoli:

Noslēgt iepirkuma līgumu iepirkumā/sarunu procedūrā “Viesnīcas pakalpojums – viesu izmitināšana”, LNO 2018/3, ar SIA “Elizabetes Centrs” (reģistrācijas nr.40003344230, juridiskā adrese: Elizabetes iela 73, Rīgā, LV-1050, Latvija). Piedāvātā cena finanšu piedāvājumā 11678.40 EUR bez PVN par vienu viesnīcas nakti, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzību – izmitināt 120 personas.

LĪGUMS

 

 

PROTOKOLS 1

PROTOKOLS 2

PROTOKOLS 3

 

 
Ritināt uz augšu