Izvēlne
EN

Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

“Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” 

CPV kods:

NUTS kods:

31000000-6

LV006

 

 

Iepirkuma ievietošanas datums:

12.01.2018.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

LNO 2018/2

Īss apraksts:

“Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

1.daļa: Spuldžu iegāde ēkas apsaimniekošanai. Paredzamā cena līdz 8500 EUR bez PVN. Iepirkuma līgums noslēdzams uz diviem gadiem. Maksimālais preces piegādes laiks 6 darba dienas, skaitot no Pasūtījuma nosūtīšanas dienas.

2.daļa: Spuldžu iegāde profesionālai gaismu aparatūrai. Paredzamā cena līdz 24000 EUR bez PVN. Iepirkuma līgums stājas spēkā 29.02.2018., noslēdzams uz diviem gadiem. Maksimālais preces piegādes laiks 10 darba dienas, skaitot no Pasūtījuma nosūtīšanas dienas.

3.daļa: Spuldžu iegāde profesionālai video aparatūrai. Paredzamā cena līdz 9400 EUR bez PVN. Iepirkuma līgums noslēdzams uz diviem gadiem. Maksimālais preces piegādes laiks 10 darba dienas, skaitot no Pasūtījuma nosūtīšanas dienas.

Nolikums:

 

ŠEIT

 

Atbilde uz jautājumu

Atbilde uz jautājumu Nr.2

Līguma izpildes termiņš:

2 gadi, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas

Līguma izpildes vieta:

Latvijas teritorija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 24.01.2018. plkst. 12.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, Lietvedības daļa

Piedāvājuma atvēršanas sēdē konstatētais:

1. SIA “Sentios” (reģ.nr.40103868193) un UAB “Sentios” piedāvājums iesniegts 2018.gada 23.janvārī, plkst. 10.30. Piedāvājums iesniegts par iepirkuma 2.daļu – profesionālai gaismu aparatūrai un 3 daļu – profesionālai video aparatūrai. Pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktā vērtējamā summa iepirkuma 2.daļā ir 35827.73 EUR bez PVN un iepirkuma 3.daļā ir 10013.16 EUR bez PVN.


2. A/S “SPECTRUM” (Balvu iela 5, Rīgā, LV-1003) piedāvājums iesniegts 2018.gada 24.janvārī, plkst. 09.35. Piedāvājums iesniegts par iepirkuma 1.daļu – ēkas apsaimniekošanai. Pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktā vērtējamā summa iepirkuma 1.daļā ir 7558.10 EUR bez PVN.


3. SIA “ELEKTRIKA” (Jūrkalnes iela 15, Rīgā, LV-1046) piedāvājums iesniegts 2018.gada 24.janvārī, plkst. 11.10. Piedāvājums iesniegts par iepirkuma 1.daļu – ēkas apsaimniekošanai un 2 daļu – profesionālai gaismas aparatūrai. Pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktā vērtējamā summa iepirkuma 1.daļā ir 8361.50 EUR bez PVN un iepirkuma 2.daļā ir 23997.60 EUR bez PVN.


4. SIA “Hyperion Lighting” (Upesciema iela 44, Rīgā, LV-1024) piedāvājums iesniegts 2018.gada 24.janvārī, plkst. 11.26. Piedāvājums iesniegts par iepirkuma 2.daļu – profesionālai gaismas aparatūrai un 3 daļu – profesionālai video aparatūrai. Pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktā vērtējamā summa iepirkuma 2.daļā ir 22870.52 EUR bez PVN un iepirkuma 3.daļā ir 5833.32 EUR bez PVN.


5. SIA “SensusLab” (reģistrācijas nr.40103262104) piedāvājums iesniegts 2018.gada 24.janvārī, plkst. 11.41. Piedāvājums iesniegts par iepirkuma 3 daļu - profesionālai video aparatūrai. Pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktā vērtējamā summa iepirkuma 3.daļā ir 5928.00 EUR bez PVN.


6. SIA “Kompānija NA” (reģ.nr.40103125338) piedāvājums iesniegts 2018.gada 24.janvārī, plkst. 11.44. Piedāvājums iesniegts par iepirkuma 2.daļu - profesionālai gaismas aparatūrai un 3 daļu - profesionālai video aparatūrai. Pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktā vērtējamā summa iepirkuma 2.daļā ir 26383.37 EUR bez PVN un iepirkuma 3.daļā ir 7630.80 EUR bez PVN. 

 

piedāvājuma atvēršana/protokols

Iepirkuma komisija vienbalsīgi (visiem komisijas locekļiem balsojot “par”) nolemj:

 A/S “SPECTRUM” ir uzvarētājs iepirkumā “Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” 1 daļā, ar id.nr.LNO 2018/2.

 

 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi (visiem komisijas locekļiem balsojot “par”) nolemj:

SIA “Hyperion Lighting” ir uzvarētājs iepirkumā “Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” 2. daļā, ar id.nr.LNO 2018/2.

 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi (visiem komisijas locekļiem balsojot “par”) nolemj:

 SIA “Hyperion Lighting” ir uzvarētājs iepirkumā “Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” 3. daļā, ar id.nr.LNO 2018/2.

PROTOKOLS

Līgums 1. daļa

Līgums 2. daļa

Līgums 3. daļa

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu