Izvēlne
EN

Drukas darbi LNOB vajadzībām

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma priekšmets un paredzamā cena:

CPV kodi:

 

NUTS kods:

Drukas darbi LNOB vajadzībām

 

79000000-4, 79800000-2

 

LV006

Ievietošanas datums:

Paredzamā cena:

18.06.2018.

 

Paredzamā cena atklātā konkursā kopā 11000,00 euro bez PVN.

 

 

Iepirkums sadalīts 2 daļās:

 

Iepirkuma 1.daļa (CPV kodi: 79000000-4, 79800000-2):

  • mazformāta drukas darbi, digitālā druka saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
  • līguma cena līdz EUR 9000,00 (bez PVN);
  • paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu uz 2 (diviem) gadiem.

Iepirkuma 2.daļa (CPV kodi: 79000000-4, 79800000-2):

  • kancelejas drukas darbi, aploksnes saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
  • līguma cena līdz EUR 2000,00 (bez PVN);
  • paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu uz 2 (diviem) gadiem.

 

Pretendents iesniedz piedāvājumu - par vienu iepirkuma daļu vai vairākām iepirkuma daļām.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/10

Nolikums:

ŠEIT

Atbilde uz jautājumu

 

Iegādes īss apraksts:

Drukas darbi LNOB vajadzībām saskaņā ar nolikumu

Līguma izpildes termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

līdz 02.07.2018. plkst. 10.00

Iepirkuma veids:

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļa - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

   

Lēmums:

piedāvājumu atvēršana drukas darbi LNOB vajadzībām:

 

1)      SIA “S-Print Baltic” (reģ.nr.40103288372) piedāvājums iesniegts 02.02.2018., plkst.12.48, Aspazijas bulvāris 3, Rīgā.

1.daļa (mazformāta drukas darbi, digitālā druka saskaņā ar tehnisko specifikāciju): EUR 6939,16 (bez PVN).

2)      SIA “Green Print” (reģ.nr.40003918021) piedāvājums iesniegts 02.02.2018., plkst.12.56., Aspazijas bulvāris 3, Rīgā.

1.daļa (mazformāta drukas darbi, digitālā druka): EUR 6072,00 (bez PVN).

2.daļa (kancelejas drukas darbi, aploksnes): EUR 1360,00 (bez PVN).

 

Lēmums

SIA “Green Print” (reģ.nr.40003918021) ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums iepirkuma “Drukas darbi LNOB vajadzībām” 1.daļā (mazformāta drukas darbi, digitālā druka saskaņā ar tehnisko specifikāciju), jo pretendents saņēmis visvairāk punktu - 100 punkti. Līgums par iepirkuma 1.daļu noslēdzams ar SIA “Green Print” (reģ.nr.40003918021), nosakot līgumcenu 6072,00 euro bez PVN.

 

SIA “Green Print” (reģ.nr.40003918021) ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums iepirkuma “Drukas darbi LNOB vajadzībām” 2.daļā (kancelejas drukas darbi, aploksnes saskaņā ar tehnisko specifikāciju). Pretendents saņēmis visvairāk punktu - 100 punkti. Līgums par iepirkuma 2.daļu noslēdzams ar SIA “Green Print” (reģ.nr.40003918021), nosakot līgumcenu 1360,00 euro bez PVN.

 

LĪGUMS 1. DAĻA

LĪGUMS 2. DAĻA

 

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu